Zgłoszenia

Zaczynamy zbierać zgłoszenia do akcji Płock za pół ceny 2024. Zgłoszenia przyjmujemy drogą elektroniczną do dnia 01.09.2024.

Prowadzisz biznes lub kierujesz instytucją w Płocku lub okolicach, zależy Ci na promocji miasta i chcesz włączyć się aktywnie w ciekawą akcję dla Płocka i regionu?

Aby zgłosić udział swojej Firmy lub Instytucji w wydarzeniu Płock za pół ceny 2024, Partner zobowiązany jest do dostarczenia w jednym mailu zgłoszenia zawierającego niżej wypisane dokumenty oraz pliki.

ZGŁOSZENIA WYSYŁAMY NA ADRES

e-mail: plockzapolceny@eurozet.pl

Dokumenty:

skan podpisanego na każdej stronie regulaminu,

wypełniony w formie edytowalnej formularz stanowiący załącznik do niniejszego regulamin

krótki opis reprezentowanego obiektu (w pliku doc)

zdjęcie lokalu o rozdzielczości min. 500×500 pixeli (plik jpg)

logo (w formacie pdf lub jpg) 
Kompletne zgłoszenie należy przesłać nie później, niż do 01 września 2024 roku. Dostarczenie zgłoszenia po terminie i jego akceptacja przez Organizatorów pozwala warunkowo na wzięcie udziału w akcji i umieszczenie oferty na stronie www.plockzapolceny.pl, ale skutkuje nie umieszczeniem logotypu i danych Partnera na materiałach promocyjnych akcji tj. plakatach i ulotkach.

ZGŁOSZENIA WYSYŁAMY NA ADRES

e-mail: plockzapolceny@eurozet.pl

01